Börtön zsúfoltság, belföldi kártérítés

FONTOS TUDNI: AKI A STRASBOURGI EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁHOZ MÁR BENYÚJTOTT KÉRELMET, VAGY A 2016. ÉVBEN SZABADULT, A HAZAI KÁRTALANÍTÁSI KÉRELMÉT LEGKÉSŐBB 2017.06.30. NAPJÁIG NYÚJTHATJA BE, KÉSŐBB MÁR NEM.

A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága 2016. november 8-án  megvizsgálta a magyarországi fogvatartási és büntetés-végrehajtási körülményekkel, börtön zsúfoltsággal kapcsolatban benyújtott kérelmek helyzetét, amelyek száma jelenleg meghaladja a 6800-at.

Bíróság megállapította, hogy olyan új hazai jogorvoslatok bevezetése zajlik, amelyek alkalmasak lehetnek a panaszosok sérelmeinek orvoslására. Ennek a fejleménynek a tükrében a Bíróság indokoltnak látta az összes ilyen tárgyú kérelem vizsgálatának felfüggesztését 2017. augusztus 31-éig, beleértve azon ügyekét is, amelyekről korábban már értesítést küldött a Kormány részére. Az intézkedés következménye az, hogy ezekben az ügyekben a kérdéses időszakban a Bíróság semmilyen eljárási cselekményt nem fog foganatosítani. A határidő lejártával dönt az eddig beadott kérelmek sorsáról, azaz, hogy azokat tovább tárgyalja, vagy átteszi őket a magyar hatóságokhoz.

A felfüggesztés oka, mint a fentiekből kitűnik az, hogy Magyarország a hiány pótlására  bevezetett egy új, eddig nem létező kártalanítási eljárást a börtön zsúfoltsági esetek rövidebb időt igénylő megoldására az évekig tartó strasbourgi pereskedések helyett. 

A hazai eljárásról a következőket érdemes tudni:

  • az  előírt élettér biztosításának hiánya miatt megítélhető összeg az ilyen jellegű fogvatartási időszak minden napja után 1200-1600 Ft
  • a kifizetésre kerülő összegből levonható a fogvatartott gyermektartásdíj hátraléka
  • a kifizetésre kerülő összegből levonható a sértettnek megítélt polgári jogi igény, sérelemdíj, kártérítés

Az eljárások idén januárban indulnak, így lefolytatásuk határidejével konkrét tapasztalat még nincs, de megközelítőleg 6 hónapra tehető az igénylés és a kifizetés közötti időszak. 

Amennyiben a hazai börtön zsúfoltsági kártalanítást igényli vállaljuk képviseletét a teljes eljárás alatt, ideértve a kérelemhez szükséges adatok beszerzését, a kérelem összeállítását, benyújtását, és az kártalanítási összeg kifizettetését.

hazai büntetés-végrehajtási rendszer:

http://bv.gov.hu/bv-intezetek

http://drszegedi.hu/wp-content/uploads/2017/01/borton-e14454336875601.jpg