Cégjog

CÉGALAPÍTÁS    CÉGMÓDOSÍTÁS   ÁTALAKULÁS    MEGSZÜNTETÉS 

Cégalapítás, módosítás, átalakulás és cég megszűntetés a kapcsolódó cégbírósági eljárás lefolytatásával.

Vállaljuk a cégek megalapításának teljes körű ügyintézését, továbbá a társasági szerződés módosítását (székhely, tevékenység változása, tagok cserélődése, ügyvezető váltás stb). Átalakulás, azaz cégforma váltás (pl Bt.-ből Kft.-vé) lebonyolítását, illetve a cégek megszüntetését, amennyiben nem kívánják tovább fizetni a nem már nem működő cég fenntartási költségeit.

 

CÉGALAPÍTÁS

Közkereseti társaság (Kkt.), Betéti társaság (Bt.) alapítás egyszerűsített eljárásban, szerződésminta felhasználásával:

 • Bruttó összegű ügyvédi munkadíj: 35.000 Ft
 • Cégbírósági eljárási illeték: 25.000 Ft
 • Székely, fióktelep, telephely tulajdoni lapja elektronikus formában: 1.000 Ft/ db
 • Személyazonosság és okmányellenőrzés költsége (tag, ügyvezető) 1.670 Ft/ fő

Korlátolt felelősségű társaság (Kft.) alapítás egyszerűsített eljárásban, szerződésminta felhasználásával:

 • Bruttó összegű ügyvédi munkadíj: 35.000 Ft
 • Cégbírósági eljárási illeték: 50.000 Ft
 • Székely, fióktelep, telephely tulajdoni lapja elektronikus formában: 1.000 Ft/ db
 • Személyazonosság és okmányellenőrzés költsége (tag, ügyvezető) 1.670 Ft/ fő

Közkereseti társaság (Kkt.), Betéti társaság (Bt.) alapítás egyedi szerkezetű szerződéssel:

 • Bruttó összegű ügyvédi munkadíj: 50.000 Ft
 • Cégbírósági eljárási illeték: 25.000 Ft
 • Közzétételi költségtérítés: 5.000 Ft
 • Székely, fióktelep, telephely tulajdoni lapja elektronikus formában: 1.000 Ft/ db
 • Személyazonosság és okmányellenőrzés költsége (tag, ügyvezető) 1.670 Ft/ fő

Korlátolt felelősségű társaság (Kft.) alapítás egyedi szerkezetű szerződéssel:

 • Bruttó összegű ügyvédi munkadíj: 50.000 Ft
 • Cégbírósági eljárási illeték: 100.000 Ft
 • Közzétételi költségtérítés: 5.000 Ft
 • Székely, fióktelep, telephely tulajdoni lapja elektronikus formában: 1.000 Ft/ db
 • Személyazonosság és okmányellenőrzés költsége (tag, ügyvezető) 1.670 Ft/ fő

A cégalapításhoz vagy a módosításhoz szükséges adatokat – melyet kérésére megküldünk Önnek – emailben is visszaküldheti, a részletek telefonon is egyeztethetőek, személyes megjelenésre egyszer van szükség, ami előzetes adategyeztetés esetén mindössze 30 percnyi időt vesz igénybe.

Egyszerűsített eljárásban, szerződésminta alkalmazása esetén – mely a hazai vállalkozások túlnyomó többségének elegendő – gyorsabb és olcsóbb bejegyzési eljárásra van lehetőség. A hivatalos sablontól eltérő, egyéni iratanyagú cég lassabban és költségesebben kerül bejegyzésre, mivel mind az elkészítése, mind a bíróság általi ellenőrzése több időt vesz igénybe.

Az iratok a bíróságra elektronikus úton kerülnek benyújtásra, az aláírást és az adóregisztrációs eljárást követően, pár napon belül megtörténik a cég bejegyzése, az eljárási illeték és közzétételi költségtérítés átutalását, a tulajdoni lapok beszerzését irodánk intézi.

A bejegyző végzést a cégbíróság részünkre küldi meg elektronikusan, mi pedig haladéktalanul továbbítjuk ügyfeleink részére.

Az eljárási díjak a teljes – bruttó – összegeket tartalmazzák, semmilyen egyéb kötöttséggel, kiadással, hosszú távú megbízással vagy egyéb termék vagy szolgáltatás egyidejű igénybevételének kötelezettségével nem járnak.

Az eljáráshoz szükséges okmányok:

 • személyazonosító igazolvány
 • lakcímkártya
 • adókártya
 • cég székhelyének/ fióktelepének/ telephelyének tulajdoni lapja

vissza

 

CÉGMÓDOSÍTÁS

Közkereseti társaság (Kkt.), Betéti társaság (Bt.), Korlátolt felelősségű társaság (Kft.) társasági szerződésének módosítási költsége egyszerűsített eljárásban, szerződésminta felhasználásával:

 • Bruttó összegű ügyvédi munkadíj: 25.000 Ft
 • Cégbírósági eljárási illeték: 15.000 Ft
 • Közzétételi költségtérítés: 3.000 Ft
 • Új székely, fióktelep, telephely tulajdoni lapja elektronikus formában: 1.000 Ft/ db
 • Személyazonosság és okmányellenőrzés költsége (tag, ügyvezető) 1.670 Ft/ fő

Közkereseti társaság (Kkt.), Betéti társaság (Bt.), Korlátolt felelősségű társaság (Kft.) társasági szerződésének módosítási költsége egyedi szerkezetű szerződéssel:

 • Bruttó összegű ügyvédi munkadíj: 35.000 Ft
 • Cégbírósági eljárási illeték: 15.000 Ft
 • Közzétételi költségtérítés: 3.000 Ft
 • Új székely, fióktelep, telephely tulajdoni lapja elektronikus formában: 1.000 Ft/ db
 • Személyazonosság és okmányellenőrzés költsége (tag, ügyvezető) 1.670 Ft/ fő

A már működő cég adataiban bekövetkezett változásokat a cég vezetőjének kötelessége átvezettetni a cégjegyzékben. Ennek elmaradása törvényességi felügyeleti eljárást és szankciókat vonhat maga után.

A társaság is csak akkor hivatkozhat a működésében bekövetkezett változásokra, ha azokat a cégbíróságnál átvezetteti egy változásbejegyzési eljárásban.

Az eljárás ügyintézési ideje, a dokumentumok elkészítése és aláírása hasonlóan a cégbejegyzéséhez, előzetes adategyeztetés esetén mindössze 30 percet vesz igénybe, és szintén elektronikusan zajlik.

A nem irodánkban alapított cégek esetén a hatályos társasági szerződés egy példányára is szükség van.

Az eljáráshoz szükséges okmányok:

 • személyazonosító igazolvány
 • lakcímkártya
 • adókártya
 • a cég új székhelyének/ fióktelepének/ telephelyének tulajdoni lapja
 • a cég hatályos társasági szerződése

vissza

 

ÁTALAKULÁS

Átalakulás költségei (a könyvvizsgáló költségeit nem tartalmazzák):

 • Bruttó összegű ügyvédi munkadíj: 115.000 Ft
 • Cégbírósági eljárási illeték: 50.000 Ft
 • Közzétételi költségtérítés: 35.000 Ft
 • Új székely, fióktelep, telephely tulajdoni lapja elektronikus formában: 1.000 Ft/ db
 • Személyazonosság és okmányellenőrzés költsége (tag, ügyvezető) 1.670 Ft/ fő

Amennyiben cégformát szeretne váltani,  de nem kíván új vállalkozást alapítani, mert a meglévő, bejáratott és működő cége mellett felesleges lenne még egyet fenntartani, vagy csak a kedvezőbb felelősségi szabályok miatt betéti társaságát korlátolt felelősségű társasággá szeretné alakítani, erre egy megközelítőleg 2-3 hónapot igénybe vevő eljárás során, mely során irodánkba mindössze egyszer kell befáradnia, könyvvizsgáló bevonása mellett lehetősége van.

Az eljáráshoz szükséges okmányok:

 • személyazonosító igazolvány
 • lakcímkártya
 • adókártya
 • könyvvizsgálói jelentés, mérlegek
 • a cég hatályos társasági szerződése

vissza

 

CÉG MEGSZÜNTETÉS

Végelszámolás költségei:

 • Bruttó összegű ügyvédi munkadíj: 75.000 Ft
 • Cégbírósági eljárási illeték: 15.000 Ft
 • Közzétételi költségtérítés: 3.000 Ft
 • Új székely, fióktelep, telephely tulajdoni lapja elektronikus formában: 1.000 Ft/ db
 • Személyazonosság és okmányellenőrzés költsége (tag, ügyvezető) 1.670 Ft/ fő

Amennyiben nem kívánja, vagy nem tudja tovább működtetni cégét célszerű minél hamarabb töröltetnie a cégnyilvántartásból, mert e nélkül a cég akkor is folyamatosan fog költségeket generálni, ha ténylegesen már nem működik. Amennyiben a cégnek nincs tartozása, vagy rendezni tudja azt, úgy a tagok döntése alapján végelszámolással megszűnhet. A törlési eljárás több hónapig, alkalmanként egy évig is tart – mely során az adóhatóság értesítése mellett az esetleges hitelezők részére is hirdetmény kerül közzétételre – ezért érdemes minél előbb belekezdeni, ha  nem kíván még évekig díjakat fizetni a cég fennállása miatt.

Az eljáráshoz szükséges okmányok:

 • személyazonosító igazolvány
 • lakcímkártya
 • adókártya
 • a cég hatályos társasági szerződése
 • záró adóbevallás

vissza

Cégjegyzék:  http://www.e-cegjegyzek.hu/index.html

cégalapítás