Ingatlanjog

 ADÁSVÉTEL>>   AJÁNDÉKOZÁS>>  HASZONÉLVEZET>> 

Ügyvéd által lebonyolított Ingatlan adásvétel, ajándékozás, haszonélvezeti jog alapítás a kapcsolódó földhivatali eljárás lefolytatásával. Lakáshoz, családi házhoz, építési telekhez, üdülőhöz, garázshoz, termőföldhöz kapcsolódó szerződések elkészítése.

Beszerezzük a tulajdoni lapot, ellenőrizzük az ingatlan tehermentességét, tanácsot adunk a lehetséges szerződéses konstrukciók közötti választáshoz, és az adatok megküldése után másnapra elkészítjük a feleknek – banki hitel felvétele esetén a banknak egyaránt – megfelelő típusú szerződést.

A megbízásunk magában foglalja a kapcsolódó hatósági eljárások elvégzését, földhivatali ügyintézést, illetve az igénybe vehető vagyonszerzési illetékek személyre szóló áttekintését is. Önnek mindössze a dokumentumok aláírására kell befáradnia hozzánk.

 

ADÁSVÉTEL

Ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést írásban kell kötni, és azt csak ügyvédi ellenjegyzéssel jegyzi be a földhivatal.

A vételár és a fizetési határidő kérdésén túl számos egyéb eldöntendő körülményre kell tekintettel lenni. Foglaló vagy előleg kerül-e, kerüljön-e kifizetésre? Tulajdonjog fenntartásos vagy függőben tartásos eljárás a célszerűbb? Több részletben történik-e a vételár kifizetése, készpénzben, átutalással, ügyvédi letétbe helyezéssel? Mennyi a fizetendő illeték, milyen lehetőségek vannak kedvezményes illeték fizetésére. Mekkora összegű adót kell fizetni és mikor?

Ezekre a felmerülő kérdésekre konzultációnk során megkeressük az Ön számára legkedvezőbb válaszokat.

Adatait, kérdéseit emailben is elküldheti, ebben az esetben a folyamat lerövidülhet és 1-2 napon belül sor kerülhet a szerződés aláírására.

Az eljáráshoz szükséges okmányok:

 • személyazonosító igazolvány
 • lakcímkártya
 • adókártya
 • 30  napnál nem régebbi tulajdoni lap

Az adásvétel költségei:

 • Bruttó ügyvédi munkadíj: az ingatlan szerződésben rögzítendő értékének 0.5% – 1% (a felek számától és a szerződéses konstrukció összetettségétől függően), de minimum 50.000 Ft
 • Tulajdoni lapjának beszerzése elektronikus formában: 1.000 Ft/ db
 • Személyazonosság- és okmányellenőrzés költsége (opcionális) 1.670 Ft/fő
 • Földhivatali eljárási díj: 6.600 Ft
 • Soron kívüli földhivatali eljárási díj (opcionális): 10.000 Ft

vissza

AJÁNDÉKOZÁS

Az ingatlanokra vonatkozó ellenszolgáltatás nélküli, ingyenes tulajdonátruházásról szóló szerződést az adásvételhez hasonlóan írásban kell kötni, és csak ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okiratban jegyeztethető be az ingatlan-nyilvántartásba. Az ajándékozás  elsősorban az egyenes ági rokonok és házastársak között gyakori, mert az ügyletnek esetükben nincs illetékvonzata. Ettől függetlenül a szerződés értelemszerűen bármilyen felek között létrejöhet.

Az eljáráshoz szükséges okmányok:

 • személyazonosító igazolvány
 • lakcímkártya
 • adókártya
 • 30  napnál nem régebbi tulajdoni lap

Az ajándékozás költségei:

 • Bruttó ügyvédi munkadíj: az ingatlan szerződésben rögzítendő értékének 0.5% – 0.75% (a felek számától és a szerződéses konstrukció összetettségétől függően), de minimum 50.000 Ft
 • Tulajdoni lapjának beszerzése elektronikus formában: 1.000 Ft/ db
 • Személyazonosság- és okmányellenőrzés költsége (opcionális) 1.670 Ft/fő
 • Földhivatali eljárási díj: 6.600 Ft
 • Soron kívüli földhivatali eljárási díj (opcionális): 10.000 Ft

vissza

HASZONÉLVEZET

A haszonélvező nem válik az ingatlan tulajdonosává, de bizonyos tulajdonosi jogokat – például a használat jogát – gyakorolhatja, úgy hogy ez a joga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül, így a tulajdonos azt később a haszonélvező beleegyezése nélkül, egyoldalúan már nem szüntetheti meg.

Ez utóbbi azért is lényeges, mert a haszonélvező használati joga a tulajdonost is megelőzi, így ha mindketten egyszerre akarnának lakni a haszonélvezettel terhelt lakásban, úgy ehhez közülük a haszonélvezőnek lesz joga.

A haszonélvezeti jog tovább nem adható és nem örökíthető, viszont a használatért a haszonélvező díjat sem kell, hogy fizessen a tulajdonosnak.

A jog létrejöhet határozott időre, vagy a haszonélvező haláláig tarthat.

Az eljáráshoz szükséges okmányok:

 • személyazonosító igazolvány
 • lakcímkártya
 • adókártya
 • 30  napnál nem régebbi tulajdoni lap

A haszonélvezeti jog alapítás költségei:

 • Bruttó ügyvédi munkadíj: az ingatlan szerződésben rögzítendő értékének 0.5%, de minimum 50.000 Ft
 • Tulajdoni lapjának beszerzése elektronikus formában: 1.000 Ft/ db
 • Személyazonosság- és okmányellenőrzés költsége (opcionális) 1.670 Ft/fő
 • Földhivatali eljárási díj: 6.600 Ft
 • Soron kívüli földhivatali eljárási díj (opcionális): 10.000 Ft

vissza

Földhivatalok: http://www.foldhivatal.hu/

ingatlan